EGR (Recyrkulacja Spalin)
Słownik motoryzacyjny

EGR (Recyrkulacja Spalin)

Co to jest EGR?

Recyrkulacja spalin (ang. Exhaust Gas Recirculation, EGR) to technologia wykorzystywana w silnikach spalinowych mająca na celu redukcję emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx) powstających w wyniku spalania paliwa. System EGR obniża temperaturę spalania poprzez wprowadzenie pewnej ilości schłodzonych spalin z powrotem do komory spalania. Redukcja temperatury jest kluczowa, ponieważ wysoka temperatura jest głównym czynnikiem prowokującym powstawanie NOx. Przez zmniejszenie ich ilości, silniki mogą spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, takie jak Euro 5 czy Euro 6.

Jak działa system EGR?

W praktyce działanie systemu EGR polega na odzyskaniu części spalin z kolektora wydechowego i przeprowadzeniu ich przez chłodnicę EGR w celu obniżenia ich temperatury. Następnie, te chłodniejsze spaliny są wprowadzane z powrotem do kolektora dolotowego, skąd mogą zostać ponownie doprowadzone do cylindrów silnika. System może być sterowany elektronicznie lub mechanicznie, a jego działanie jest możliwie precyzyjnie kontrolowane tak, aby nie wpłynąć negatywnie na moc i moment obrotowy silnika. Jednocześnie, regularna praca systemu EGR może prowadzić do zanieczyszczenia elementów silnika, co wymaga odpowiedniego serwisowania i czyszczenia poszczególnych części.

Korzyści i wyzwania związane z EGR

Stosowanie systemu EGR przynosi znaczące korzyści środowiskowe przez ograniczenie emisji NOx, jednakże wprowadza także dodatkowe wyzwania techniczne. Zanieczyszczenia wynikające z recyrkulacji spalin mogą prowadzić do osadzania się nagaru w układzie dolotowym oraz na zaworach, co za dłuższą metę może wpływać na zmniejszenie efektywności pracy silnika i zwiększenie zużycia paliwa. Również same elementy układu EGR są narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia, co wymaga okresowej kontroli i konserwacji. Pomimo tych wyzwań, rola systemu EGR w nowoczesnej motoryzacji jest niezaprzeczalna, ponieważ pozwala producentom samochodów dostosować się do surowych norm emisyjnych i przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

UdostępnijFacebookX
Dołącz do dyskusji

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.