Jazda bezemisyjna
Słownik motoryzacyjny

Jazda bezemisyjna

Czym jest jazda bezemisyjna?

Jazda bezemisyjna odnosi się do korzystania z pojazdów, które podczas eksploatacji nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Pojęcie to jest ściśle związane z rozwojem technologii napędowych, które wykorzystują energię elektryczną lub inne alternatywne źródła energii, nieprodukujące spalin tradycyjnie zawierających dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx), cząstki stałe i inne zanieczyszczenia. Jazda bezemisyjna jest kluczowym elementem polityk dążących do redukcji negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz stanowi odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów i regulacje prawne ograniczające dopuszczalne emisje pochodzące z pojazdów.

Technologie umożliwiające jazdę bezemisyjną

Sercorem jazdy bezemisyjnej są pojazdy elektryczne (EV – Electric Vehicles), które są napędzane silnikami elektrycznymi i czerpią energię z akumulatorów bądź ogniw paliwowych. Akumulatory można ładować prądem z zewnętrznych źródeł, co zapewnia możliwość wykorzystywania energii odnawialnej do napędu pojazdów i w efekcie prowadzenia do pełnej neutralności emisyjnej. Ponadto, rozwijają się także technologie takie jak wodorowa i hybrydowa, które również mają szansę przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Pojazdy wodorowe (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles) wykorzystują ogniwa paliwowe do produkcji elektryczości z wodoru, a ich jedynymi produktami ubocznymi są para wodna i ciepło.

Znaczenie jazdy bezemisyjnej dla ochrony środowiska

Jazda bezemisyjna ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Redukcja emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu jest niezbędna, by sprostać globalnym celom klimatycznym, takim jak ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, zgodnie z porozumieniem paryskim. Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, poprawa efektywności energetycznej samochodów oraz promowanie ekologicznych form mobilności są kluczowe dla stymulowania przejścia na jazdę bezemisyjną. Równolegle, działania te przyczyniają się do polepszenia jakości powietrza, szczególnie w obszarach miejskich, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

UdostępnijFacebookX
Dołącz do dyskusji

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.